item3 item4
item5 item6

 

item2
iStock11526587083
Vi vill skapa förutsättningar för trygga harmoniska barn. Sträva efter en skola i världsklass. Ha en vård värd namnet. En omsorg där man gärna vill bli äldre. En exploatering som inte bygger mer än vad kommande generationer kan acceptera. Att ömt vårda vår natur och strövområden. Vi tror på en sund ekonomi som bygger på eftertanke, ansvar, sparsamhet och som inte rovutnyttjar våra gemensamma tillgångar. Näset kan inte exploateras mycket mer än vad som redan är. Bygger vi för tätt, bygger vi bort det som gör näset unikt. Vi är inte emot expansion, men det måste ske med förnuft och hållbarhet. Bygg bort det fula. Bevara det sköna.
Möt Oppositionen?
Detta vill Liberalerna!
LiberalSTART3
LiberalSTART4
LiberalSTART5
LiberalSTART6
Aktuellt
Politik
Krönikebanken
Media & Film
V E L L I
V E L L I