item3
henrik1
item2
Med coronaviruset har världen och vårt kära Vellinge vänts upp och ned. Vi är kanske inte lika hårt drabbade som många andra, men drabbade är vi likväl.
 
Omvärlden har länge nog varit förlamad och vi hoppas att det vi ser nu av lättnader är ett steg i rätt riktning och inte ett förstadium på den så kallade andra vågen. Många arbetstillfällen har redan gått förlorade. För många företag och familjer har ekonomin slagits i spillror, hur stora skadorna blir kan vi bara spekulera i. Hur många som blir virusets offer vet vi inte mycket mer om. Det som är imponerande är den insats som sjukvården gör. Så läget kunde varit värre. Mycket värre.
 
Falsterbo Horse Show är inställd. Stockholmsgästerna lär sannolikt att stanna hemma med allt vad det betyder av ekonomiska konsekvenser för turist-näringen. Vi väntar fortfarande på att Sverige ska öppna upp för turisterna och med det även handeln med Danmark och sydligare breddgrader. Frågan för dagen utöver viruseländet är domen i miljödomstolen där vi inte ännu inte överblickar konsekvenserna. Men var säker, vi kommer kämpa hårt för att våra nanturområden inte ska förfulas av gångbanor tre meter över marken.
 
Själva ansökan och kostnaderna den medfört lämnar en hel del i övrigt att önska. Bättre ledarskap av vår ­kommun är bara förnamnet.
 
Nästa skitfråga är ingen liten sådan. Det handlar om hur soporna vi producerar ska hämtas och sorteras. Majoritetsförslag har vi motsatt oss, inte för att vi inte gillar sortering utan för att förslaget är skadligt för vår natur, orimligt dyrt och allmänt dåligt genomtänkt. Stora tunnor, fler stora sopbilar som kör efter den gamla och dessutom kräver stora vändplatser är fler exempel på varför förslaget borde hamna i soporna för förbränning.
 
Den mest natursköna delen av Falsterbokanalen kallas för gläntan. Här vill moderaterna uppföra 70 lägenheter och tusen kvadratmeter kontorsplatser med plats för 125 bilar. Det är inte så man tillvaratar naturen. Bygg gärna, men förstör inte för oss som redan bor här.
 
Slutligen vill Majoriteten inför s k superbussar. Inte ens Skånetrafiken vet vad det är men i Malmö sägs det vara en riktigt lång buss. I Kristianstad är det en hög buss. Vad vi vet är att det krävs ombyggda hållplatser för stora belopp, som du ska betala oavsett om du åker buss eller inte. Skånetrafiken har fått för sig att om det är färre hållplatser så vill fler åka buss.
 
Det tror inte vi.
 
Henrik Thorsell
Aktuellt
Möt vellingeliberalerna
Tillbaka till startsidan!