item4 item5
item6 item7

 

item2
item3
iStock9573396222
Våra krönikor berättar vad vi strävar efter som parti och hur det går till i maktens korridorer. Det finns en hel del som vi liberaler är missnöjda med. Det mesta hoppas vi reda ut, om inte annat så efter valet 2022. Vi älskar Vellinge och tror på de klassiska värderingar som vi växt upp med. Vi avskyr maktfullkomlighet, monopolism, slöseri eller ovarsamhet med skatte­medel (andras pengar), oförmåga att erkänna fel eller misstag, självgodhet och hybris. Vi tror på demokrati, dialog och samförstånd. Kreativitet och flexibilitet. Plus helst en stor portion ödmjukhet.
Vad vill Vellingeliberalerna?
Vad vill Oppositionen?
LiberalSTART3
LiberalSTART4
LiberalSTART5
LiberalSTART6
V E L L I
Aktuellt
Politik
Krönikebanken
Media & Film
V E L L I